HCEC2909/2014
ID intern unic:  356165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 2909
din  07.11.2014
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul municipal Chişinău
Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 397-399     art Nr : 2015     Data intrarii in vigoare : 07.11.2014
    La data de 3 noiembrie 2014 consilierul Roşca Victor, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul municipal Chişinău, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de demisie.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Chişinău îi revine candidatului supleant Volosatîi Boris de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Centru din 11 iulie 2011.
    În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Roşca Victor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul municipal Chişinău.
    2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidatului supleant Volosatîi Boris de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
    3. Se preavizează consilierul Volosatîi Boris asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                                    Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                                       Andrei Volentir


    Nr. 2909. Chişinău, 7 noiembrie 2014.