OIFPSA1755/2014
ID intern unic:  356212
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1755
din  24.12.2014
privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari
contribuabili pentru anul 2015

Publicat : 31.12.2014 în Monitorul Oficial Nr. 397-399     art Nr : 2063     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
    Abrogat prin OIFPS1222 din 31.12.15, MO2-12/15.01.16 art.45; în vigoare 01.01.16

    MODIFICAT   
   
OIFPS678 din 07.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1624; în vigoare 28.08.15
    OIFPS45 din 28.01.15, MO29-32/06.02.15 art.241; în  vigoare 06.02.15

    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, în scopul executării pct.73 din Capitolul IV al Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1141 din 16.12.2010 şi a pct.5 al Ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015 conform anexei, selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 “Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.
    3. Se abrogă din 1 ianuarie 2015 Ordinul IFPS nr.2618 din 26.12.2013 “Privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2014”.
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS, iar Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
    5. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                  Ion PRISĂCARU

    Nr. 1755. Chişinău, 24 decembrie 2014.

    anexa
    [Lista modificată prin OIFPS678 din 07.08.15, MO241-246/28.08.15 art.1624; în vigoare 28.08.15]
    [Lista modificată prin OIFPS45 din 28.01.15, MO29-32/06.02.15 art.241; în vigoare 06.02.15]