DPO1423/2014
ID intern unic:  356257
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1423
din  30.12.2014
privind reconfirmarea în funcţie a unui judecător
Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 3
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. VIII alin. (3) din Legea  nr. 153 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Aureliu POSTICĂ se reconfirmă în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei, pînă la expirarea împuternicirilor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1423-VII. Chişinău, 30 decembrie 2014.