OIFPSM1758/2014
ID intern unic:  356313
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1758
din  29.12.2014
cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care beneficiază
în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale
pe hîrtie specială cu însemne de protecţie
Publicat : 16.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 1-10     art Nr : 50
    MODIFICAT
    OIFPS695 din 17.08.15, MO224-233/21.08.15 art.1504
   
OIFPS599 din 21.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1387
   
OIFPS580 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.1282
    OIFPS294 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.658
    OIFPS110 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.330
   
OIFPS105 din 06.02.15, MO33-38/13.02.15 art.278
    OIFPS01 din 06.01.15, MO1-10/16.01.15 art.51

    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal şi în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.194-196/656 din 05.10.2010), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie:
1
ICS „Petrom-Moldova” SA
1002600045798
2
„Ungar” SRL
1002600039290
3
„JLC” SA
1002600005059
4
„Vitalcomus” SRL
1002600004476
5
„Nefis” SRL
1003600044307
6
„Forward International” SRL
1003600056900
7
„Cardiax-Plus” SRL
1002600013883
8
„Bucuria” SA
1002600023736
9
CIE „Moldexpo” SA
1003600091219
10
„Apă-Canal Chișinău” SA
1002600015876
11
“Evridica-COM” SRL
1002602006212
12
ÎCS “Varda” SRL
1002600037724
13
„Produse de Familie” SRL
1010600010111
14
„Farmacia Familiei” SRL
1005600017723
15
ÎCS „Renaissance-Perfect” SRL
1002600042915
16
C.C. “Aqua Trade” SRL
1007602005520
17
„Dita Estfarm” SRL
1002600046359
18
„Proaspat Prod” SRL
1012600008914
19
ÎCS „Mary Kay Limited” SRL
1004600073229
20
„Slavena Lux” SRL
1002600003240
21
„Concordia Distributio” SRL
1013600006261
22
„Stăpînul Mesei” SRL
1004602004832
23
„Tetis International Co” SRL
1003600043595
24
„DAAC-Hermes” SA
1002600009035
25
„Nivali-Prod” SRL
1006600010112
26
ÎCS „Bemol Retail” SRL
1004601004787
27
FCP „Pegas” SRL
1003600084426
28
ÎM „Beermaster” SA
1003600121466
29
ÎCS „Lapmol” SRL
1002600024308
30
ÎCS „Trigor AVD” SRL
1002600041675
31
„Cahulpan” SA
1003603007486
32
„Moldovagaz” SA
1003600005148
33
„Efes Vitanta Moldova Brewery” SA
1003600015208
34
ÎM „Romstal Trade” SRL
1003600033697
35
„Lux Proba Grup” SRL
1002600007329
36
„Acvilin-Grup” SRL
1002600005369
37
„Lafarge Ciment (Moldova)” SA
1003606006217
38
ÎM „Moldcell” SA
1002600046027
39
ÎM „UBFB Trade Group” SRL
1002600032453
40
ÎM „Rihpangalfarma” SRL
1002600034310
41
ÎCS „Red Union Fenosa” SA
1003600015231
42
„CET NR2 din Chișinău” SA
1003600026295
43
„Azamet-Grup” SRL
1007611003335
44
ÎCS „Lactalis-Alba” SRL
1004601003067
45
ÎM „47th Prallel” SRL
1002600038891
46
“Supraten” SA
1003600005791
47
“Basarabia Nord” SA
1002602004366
48
“Incomlac” SA
1002602006326
49
“Combinatul de pîine din Bălți” SA
1003602001100
50
„Tarol DD" SRL
1002600019313
51
“Franzeluța” SA
1002600004030
52
„Coca-Cola Îmbuteliere Chișinău” SRL
1003600136646
53
ÎM „Farm Meat Processing” SRL
1009600006996
54
„Vladalina” SRL
1002600029451
55
„F.E.C.” SA
1003600005469
56
„Fidesco” SRL
1002600035890
57
„Centaur” SRL
1002602005259
58
ÎM „Orange” SA
1003600106115
59
„Lactis” SA
1003602151429
60
ÎCS „Avon Cosmetics (Moldova)” SRL
1002600011166
61
ÎCS „Oriflame International” SRL
1002600014732
62
„Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL 1014600043319
63
„Moldtelecom” SA 1002600048836
64
 „Red Nord-Vest” SA 1003604006110
65 Î.M. „Autosalubritate” 1004600028447
66 Casa de Comerț „Vita” SRL 1002600003745
67  „Iugintertrans” SA 1003610000214
68 Î.C.S. Metro Cash&Carry Moldova S.R.L. 1004601002738
69 Î.S. Editura de Imprimate Statistica 1002600033003
70 I.C.S. „Farmina” SRL 1002600010549
71 FPC „Rogob” SRL 1003600043207
72 „Lusmecon” SA 1002600050842
73 S.R.L. S.R.L. ,,Dinova” 1013600023837
74 I.M ,, Auto Mall” S.R.L. 1008611002014
75 “Orbico MA” SRL 1009600004970
76
“M.C.F.-ENGROS” SRL 1002600008119
77 “Furnizarea Energiei Electrice Nord” SA 1015602003305

    [Pct.1 modificat prin
OIFPS695 din 17.08.15, MO224-233/21.08.15 art.1504]
    [Pct.1 modificat prin
OIFPS599 din 21.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1387]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS580 din 03.07.15, MO177-184/10.07.15 art.1282]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS294 din 07.04.15, MO89-92/10.04.15 art.658]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS217 din 13.03.15, MO74-77/27.03.15 art.580]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS110 din 12.02.15, MO39-45/20.02.15 art.330]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS105 din 06.02.15, MO33-38/13.02.15 art.278]
    [Pct.1 modificat prin OIFPS01 din 06.01.15, MO1-10/16.01.15 art.51]
    2. Direcţia achiziţii publice şi gestionare patrimoniu, în baza listei aprobate conform punctului 1 al prezentului ordin, va elibera serii şi numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii menţionaţi.
    La depunerea cererilor pentru obţinerea seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici vor prezenta mostrele de hîrtie specială cu însemne de protecţie care urmează a fi utilizată pentru imprimarea facturilor fiscale în scopul verificării conformării hîrtiei speciale cerinţelor stabilite în pct.5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 06.09.2010.
    La solicitarea ulterioară a seriei şi diapazonului de numere, agenţii economici ce beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale vor prezenta Direcţiei economico-financiare darea de seamă în formă liberă privind seria şi diapazonul de numere utilizate.
    [Pct.2 modificat prin OIFPS01 din 06.01.15, MO1-10/16.01.15 art.51]
    3. La reorganizarea subiecţilor menţionaţi în prezentul ordin, succesorilor nou-creaţi ai drepturilor acestora, din data înregistrării de stat, li se va acorda dreptul de imprimare de sine stătător a facturilor fiscale prin completarea prezentului ordin.
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                               Ion PRISĂCARU

    Nr. 1758. Chişinău, 29 decembrie 2014.