DPO1427/2015
ID intern unic:  356349
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1427
din  15.01.2015
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de scriitori
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 8
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi activitate publicistică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Mihail CIBOTARU;
„Ordinul de Onoare”
    domnului Teodor CHIRIAC;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Grigore CHIPER
    domnului Nicolae SPĂTARU
    domnului Titus ŞTIRBU.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 1427-VII. Chişinău, 15 ianuarie 2015.