DPO1428/2015
ID intern unic:  356350
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1428
din  15.01.2015
privind conferirea  de distincţii de stat
unor lucrători din domeniul culturii
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 9
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la promovarea valorilor spirituale naţionale, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Varvara BUZILĂ         -  secretar ştiinţific al Muzeului Naţional
                                           de Etnografie şi Istorie Naturală;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului
    Valentin CHIPER         -  conducător al Formaţiei „Moştenitorii”;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Iurie GÎSCĂ                 -  solist la Teatrul Naţional de Operă şi Balet 
                                            „Maria  Bieşu”
    domnului
    Constantin HARET        -  director al Teatrului Dramatic Rus de Stat 
                                             „A.P.Cehov”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Ion ROTARU                - conducător al Orchestrei de Fanfară din
                                            satul  Zăicani,  raionul  Rîşcani
    doamnei
    Nicoleta STATI             -  director al Liceului Academic de Arte Plastice 
                                            „Igor  Vieru”
    doamnei
    Natalia VASILCĂU       -  redactor la Compania „Teleradio-Moldova”;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    doamnei
    Angela CARAUŞ            -  actriţă la Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor
                                             „Ion  Creangă”
    domnului
    Dumitru COEV               -  actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                               „A.P.Cehov”
    doamnei
    Ioana DONOS                -  actriţă la Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor
                                              „Ion  Creangă”
    domnului
    Ghenadie GÂLCĂ           - actor la Teatrul Naţional „Mihai  Eminescu”
    doamnei
    Diana ONICA
    (DECUSEARĂ)              - actriţă la Teatrul Naţional „Mihai  Eminescu”
    doamnei
    Marina STAŞOC             - actriţă la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                              „A.P.Cehov”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 1428-VII. Chişinău, 15 ianuarie 2015.