DPO1429/2015
ID intern unic:  356352
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1429
din  16.01.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vasile CREŢU
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 10
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea învăţămîntului juridic, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul dreptului şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Vasile CREŢU, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova, i se conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 1429-VII. Chişinău, 16 ianuarie 2015.