OMM98/2014
ID intern unic:  356362
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MEDIULUI
ORDIN Nr. 98
din  20.12.2014
cu privire la aprobarea Ghidului pentru întocmirea
Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă
şi apă uzată
Publicat : 23.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 11-21     art Nr : 59     Data intrarii in vigoare : 23.01.2015
    În scopul eficientizării planificării şi îmbunătăţirii infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028),
ORDON:
    1. Se aprobă Ghidul pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă şi apă uzată, conform anexei.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL MEDIULUI                                            Valentina ŢAPIŞ

    Nr. 98. Chişinău, 20 decembrie 2014.

    anexa