DPO1431/2015
ID intern unic:  356535
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1431
din  22.01.2015
privind numirea domnului Ion RABEI
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rîşcani
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 19
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Ion RABEI se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rîşcani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII  MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1431-VII. Chişinău, 22 ianuarie 2015.