DPO1432/2015
ID intern unic:  356536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1432
din  22.01.2015
privind numirea domnului Iurie MALCOCI
în funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 20
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Iurie MALCOCI se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Sîngerei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1432-VII. Chişinău, 22 ianuarie 2015.