DPO1440/2015
ID intern unic:  356544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1440
din  23.01.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 28
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la organizarea şi desfăşurarea măsurilor de protecţie şi pază şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei ” clasa III
    domnului Igor PÎNZARI         - colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului  Ion GHEŢOI           - locotenent-colonel în rezervă
    domnului Anatolie GOLEA      - maior
    domnului Dumitru URSU         - locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1440-VII. Chişinău, 23 ianuarie 2015.