OME1277/2014
ID intern unic:  356561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1277
din  30.12.2014
cu privire la normele financiare pentru alimentarea
copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt
Publicat : 30.01.2015 în Monitorul Oficial Nr. 22-28     art Nr : 132
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 1017 din 21 ianuarie 2015
Ministru_________Oleg Efrim

COORDONAT:
Ministerul Finanţelor
nr. 189 din 30 decembrie 2014
Ministru____________Anatol Arapu


    În scopul organizării alimentării copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt şi în temeiul art. 136 alin. (1) lit. b) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), pct. 5 din Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 16 aprilie 1993 „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente vulnerabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1993, nr. 4, art. 119), cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărîrii Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art.  279), cu modificările şi completările ulterioare, Ministrul emite următorul
ORDIN:
    1. Se aprobă normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de  învăţămînt pentru anul 2015, după cum urmează:
    a) pentru copiii din instituţiile de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar:

 
Creşe, grădiniţe şi creşe-grădiniţe
În instituţiile cu profil sanatorial
Vîrstă de pînă la 3 ani
Vîrsta de la 3 la 7 ani
4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12-24 ore
4 ore
6 ore
9-10,5 ore
12-24 ore
24 ore
Total lei/zi
4,35
8,85
13,20
17,55
5,70
10,20
16,05
17,55
20,70
22,80
inclusiv:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din mijloace bugetare (lei/zi)
2,90
5,90
8,80
11,70
3,80
6,80
10,70
11,70
13,80
15,20
Din contribuția părinţilor (lei/zi)
1,45
2,95
4,40
5,85
1,90
3,40
5,35
5,85
6,90
7,60
    b) pentru copiii/elevii de vîrstă timpurie şi şcolară din casele de copii, gimnazii/şcoli de tip internat şi sanatorial, precum şi din şcolile de meserii pentru surzi şi hipoacuzici – 28,20 lei/zi.
    c) pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituţiile de învăţămînt publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII din instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova, subordonate Ministerului Educaţiei, şi din instituţiile de învăţămînt din raioanele Dubăsari, Căuşeni şi Anenii Noi amplasate în zona de securitate, conform anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 234 din 25 februarie 2005 „Cu privire la alimentarea elevilor” – 7,00 lei/zi.
    d) pentru elevii din liceele-internat cu profil sportiv:

 
Vîrsta de 12-15 ani
Vîrsta de 16-19 ani
cl. V-VIII
cl. IX-XII
Total (lei/zi)
 
38,90
 
51,80
    2. Normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor se aplică în limita alocaţiilor bugetare aprobate.
    3. Se permite conducătorilor instituţiilor de învăţămînt să majoreze cuantumul de cheltuieli pentru alimentarea copiilor din contul mijloacelor speciale (donaţii, sponsorizări etc.) şi al ajutoarelor umanitare.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                                      Maia SANDU

    Nr. 1277. Chişinău, 30 decembrie 2014.