DPO1444/2015
ID intern unic:  356700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1444
din  29.01.2015
privind conferirea  de distincţii de stat
unor procurori din cadrul Procuraturii Generale
Publicat : 06.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 29-32     art Nr : 35
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată în organele procuraturii, contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Isai SÎRCU               - şef de secţie;
Medalia  „Meritul Civic”
    domnului Vladimir ADAM        - şef de secţie
    domnului Mihail CĂPĂTICI     - procuror
    domnului Valentin COVALI     - şef de secţie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1444-VII. Chişinău, 29 ianuarie 2015.