DPO1446/2015
ID intern unic:  356796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1446
din  04.02.2015
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 37
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.20 alin.(1)  şi alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamnele Angela BOSTAN, Veronica NEGRU şi Natalia SIMCIUC se numesc în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1446-VII. Chişinău, 4 februarie 2015.