DPO1448/2015
ID intern unic:  356798
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1448
din  04.02.2015
privind numirea domnului Ion RUSU
în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 39
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Ion RUSU se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Drochia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1448-VII. Chişinău, 4 februarie 2015.