DPO1452/2015
ID intern unic:  356801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1452
din  06.02.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Marcel RĂDUCAN
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38     art Nr : 43
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele centrale ale administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Marcel RĂDUCAN, ministru al dezvoltării regionale şi  construcţiilor, i se conferă  „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1452-VII. Chişinău, 6 februarie 2015.