HCC4/2015
ID intern unic:  357049
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 4
din  23.02.2015
privind validarea mandatelor de deputat în
 Parlamentul Republicii Moldova

(Sesizarea nr. 4e/2015)
Publicat : 27.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 46-51     art Nr : 7     Data intrarii in vigoare : 23.02.2015
    În numele Republicii Moldova,
    Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
    Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,
    Dl Aurel BĂIEŞU,
    Dl Igor DOLEA,
    Dl Victor POPA, judecători,
    cu participarea grefierului dna Ludmila Chihai,
    Având în vedere sesizarea depusă la 23 februarie 2015,
    înregistrată la aceeaşi dată,
    Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
    Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
    Deliberând în şedinţă plenară închisă,
    Pronunţă următoarea hotărâre:
    PROCEDURA
    1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 23 februarie 2015, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.
    2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 23 februarie 2015 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudicia fondul cauzei.
    3. La şedinţa plenară publică a Curţii a participat preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dl Iurie Ciocan. Fracţiunile parlamentare, care au anunţat vacanţa unor mandate de deputat, au fost reprezentate de dl Valeriu Ghileţchi – Partidul Liberal Democrat din Moldova; dl Igor Vremea – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova; dl Serghei Sîrbu – Partidul Democrat din Moldova şi dl Valeriu Munteanu – Partidul Liberal.
    LEGISLAŢIA PERTINENTĂ
    4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr. 1) sunt următoarele:
Articolul 62
Validarea mandatului de deputat
    „Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.”
Articolul 69
Mandatul deputaţilor
    „(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    […].”
    5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997,  nr. 81, art. 667) sunt următoarele:
Articolul 88
Atribuirea mandatelor
    „[…]
    (2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.
    […].”
Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea
mandatelor de către Curtea Constituţională

    „[…]
    (2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.
    […].”
    6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 18 din 20 februarie 2015 sunt următoarele:
    „Art.1. - Se ia act de cererile de demisie ale deputaţilor în Parlament:
    Ion TOMAI, ales din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    Grigore BELOSTECINIC, ales din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    Dorin CHIRTOACĂ, Mihai MOLDOVANU, Veronica HERŢA, aleşi din partea Partidului Liberal.
    Art.2. - Se declară vacante:
    un mandat de deputat în Parlament care aparţine Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    un mandat de deputat în Parlament care aparţine Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    trei mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal.
    Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.”
    7. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 19 din 20 februarie 2015 sunt următoarele:
    „Art.1. - Se ia act de cererile de demisie ale următorilor deputaţi în Parlament:
    Natalia GHERMAN, Oleg BALAN şi Maia SANDU, aleşi din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    Vasile BÎTCA, Vasile BOTNARI, Monica BABUC şi Pavel FILIP, aleşi din partea Partidului Democrat din Moldova.
    Art.2. - Se declară vacante:
    trei mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    patru mandate de deputat în Parlament care aparţin Partidului Democrat din Moldova.
    Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.”
    ÎN DREPT
    8. Prin Hotărârile nr.18 şi nr. 19 din 20 februarie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante mandatele de deputat, după cum urmează:
    - patru mandate de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputaţilor Grigore Belostecinic, Oleg Balan, Natalia Gherman, Maia Sandu;
    - un mandat de deputat pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Ion Tomai;
    -  patru mandate de deputat pe lista Partidului Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputaţilor Vasile Bîtca, Vasile Botnari, Monica Babuc şi Pavel Filip;
    - trei mandate de deputat pe lista Partidului Liberal, ca urmare a demisiei deputaţilor Dorin Chirtoacă, Veronica Herţa, Mihail Moldovanu.
    9. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 3181, a luat act de vacanţa a 12 mandate de deputat şi a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dna Aliona Goţa, dl Petru Ştirbate, dna Maria Ciobanu, dl Ion Balan, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova; dna Elena Gudumac, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;  dna Efrosinia Greţu, dnii Eugeniu Nichiforciuc, Nicolae Molozea, Vladimir Andronachi, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova; dna Mihaela Iacob, dnii Ion Casian, Vladimir Cernat, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Liberal, prezentând materialele respective.
    10. În conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.
    11. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.
    12. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant.
    13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante patru mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal Democrat din Moldova, un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, patru mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Democrat din Moldova şi trei mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal.
    14. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, şi a confirmat listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
    15. Astfel, dna Aliona Goţa, dl Petru Ştirbate, dna Maria Ciobanu, dl Ion Balan regăsindu-se pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dna Elena Gudumac regăsindu-se pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, dna Efrosinia Greţu, dl Eugeniu Nichiforciuc, dl Nicolae Molozea, dl Vladimir Andronachi regăsindu-se pe lista Partidului Democrat din Moldova, dna Mihaela Iacob, dl Ion Casian, dl Vladimir Cernat regăsindu-se pe lista Partidului Liberal.
    16. Candidaţii supleanţi dna Aliona Goţa, dl Petru Ştirbate, dna Maria Ciobanu, dl Ion Balan, dna Elena Gudumac, dna Efrosinia Greţu, dl Eugeniu Nichiforciuc, dl Nicolae Molozea, dl Vladimir Andronachi, dna Mihaela Iacob, dl Ion Casian, dl Vladimir Cernat au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile, prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, asumându-şi obligaţia de a înlătura incompatibilităţile în termenele prevăzute de lege.
    17. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:
    - dnei Aliona Goţa, a.n. 1970, domiciliată în r. Cahul, s. Cucoara, profesor de limba şi literatura română, primar, Primăria com. Cucoara, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dlui Petru Ştirbate, a.n. 1960, domiciliat în or. Orhei, medic, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dnei Maria Ciobanu, a.n. 1953, domiciliată în or. Nisporeni, profesoară de limba şi literatura română, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dlui Ion Balan, a.n. 1962, domiciliat în r. Cantemir, s. Lingura, agronom, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - dnei Elena Gudumac, a.n. 1968, domiciliată în or. Glodeni, pedagog, manager în domeniul administraţiei publice, asistent al deputatului, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    - dnei Efrosinia Greţu, a.n. 1953, domiciliată în or. Leova, pedagog, preşedinte CR Leova, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dlui  Eugeniu  Nichiforciuc,  a.n. 1984, domiciliat în mun. Chişinău, manager, medic, vicedirector „Terconvit” SA, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dlui Nicolae Molozea,  a.n. 1960, domiciliat  în  or. Ştefan-Vodă, economist, director „Elex” SRL, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dlui Vladimir Andronachi, a.n. 1980, domiciliat în mun. Chişinău, manager vânzări corporative SRL „Victoria Leasing”, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - dnei  Mihaela  Iacob,  a.n. 1973,  domiciliată în mun. Chişinău, inginer IT, şef-adjunct DAURF, Primăria mun. Chişinău, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dlui Ion Casian, a.n. 1953, domiciliat în mun. Chişinău, avocat, Uniunea Avocaţilor Republicii Moldova, candidat supleant pe lista Partidului Liberal;
    - dlui Vladimir Cernat, a.n. 1974, domiciliat în or. Ialoveni, economist, administrator SRL „CristSandCom”, candidat supleant pe lista Partidului Liberal.
    Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului:
    - Aliona Goţa, Petru Ştirbate, Maria Ciobanu, Ion Balan, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova;
    - Elena Gudumac, pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova;
    - Efrosinia Greţu, Eugeniu Nichiforciuc, Nicolae Molozea, Vladimir Andronachi, pe lista Partidului Democrat din Moldova;
    - Mihaela Iacob, Ion Casian, Vladimir Cernat, pe lista Partidului Liberal.
    2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CURȚII CONSTITUȚIONALE                                        Alexandru TĂNASE

    Nr. 4. Chişinău, 23 februarie 2015.