HCEC3141/2015
ID intern unic:  357134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 3141
din  13.01.2015
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul municipal Chişinău
Publicat : 27.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 46-51     art Nr : 389     Data intrarii in vigoare : 13.01.2015
    Secretarul consiliului municipal Chişinău a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de demisie a consilierilor Golovin Boris, Hrenova Elena aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Dîrda Iurie ales pe lista Partidului Liberal, precum şi documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.
    În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilieri în Consiliul municipal Chişinău le revine candidaţilor supleanţi Rusol Nicolai, Mitioglo Dmitrie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Ciumac Gabriela de pe lista Partidului Liberal, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău din 11 iulie 2011.
    În temeiul art. 18, art. 22 lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
    1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Golovin Boris, Hrenova Elena aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Dîrda Iurie ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul municipal Chişinău.
    2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidaţilor supleanţi Rusol Nicolai, Mitioglo Dmitrie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Ciumac Gabriela de pe lista Partidului Liberal.
    3. Se preavizează consilierii Rusol Nicolai, Mitioglo Dmitrie şi Ciumac Gabriela asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    ELECTORALE CENTRALE                                           Iurie CIOCAN

    Secretar                                                                             Andrei Volentir


    Nr. 3141. Chişinău, 13 ianuarie 2015.