OMTIDM9/2015
ID intern unic:  357199
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR
ORDIN Nr. 9
din  10.02.2015
cu privire la elaborarea Programelor
de formare profesională continuă
Publicat : 06.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 52-57     art Nr : 417     Data intrarii in vigoare : 06.03.2015
    MODIFICAT
   
OMTID215 din 12.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1829; în vigoare 04.11.16
   
OMTID81 din 08.04.16, MO106-113/22.04.16 art.621; în vigoare 22.04.16
    OMTID36 din 15.02.16, MO79-89/01.04.16 art.465; în vigoare 01.04.16    În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1)-(2) din Legea nr.150 din 17.07.2014 privind aprobarea Codului transporturilor rutiere, art.8 lit. c) din Legea nr.109 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, precum şi Hotărîrea Guvernului nr.695 din 18.11.2011 privind aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, şi în scopul realizării unei politici de stat unice în domeniul formării profesionale continue,
ORDON:
    1. Se aprobă Normele metodologice cu privire la elaborarea Programelor de instruire a personalului din domeniul transportului rutier şi activităţi conexe (anexa nr. 1).
    2. Se aprobă tematica şi repartizarea orientativă a orelor pentru cursurile efectuate în conformitate cu Programele de instruire a personalului din domeniul transportului rutier şi activităţi conexe (anexa nr. 2).
    3. Agenţia Naţională Transport Auto va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Centrele de instruire, perfecţionare şi atestare profesională autorizate de Agenţia Naţională Transport Auto, în termen de patru luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, îşi vor aduce în corespundere programele de instruire.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în seama dlui Vladimir Cebotari, viceministrul transporturilor şi infrastructurii drumurilor.

    MINISTRUL TRANSPORTURILOR
    ŞI INFRASTRUCTURII DRUMURILOR                                Vasile BOTNARI

    Nr. 9. Chişinău, 10 februarie 2015.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMTID215 din 12.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1829; în vigoare 04.11.16]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin OMTID215 din 12.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1829; în vigoare 04.11.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMTID81 din 08.04.16, MO106-113/22.04.16 art.621; în vigoare 22.04.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMTID36 din 15.02.16, MO79-89/01.04.16 art.465; în vigoare 01.04.16]