HGM18/2015
ID intern unic:  357249
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 18
din  04.03.2015
cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic
nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2015
Publicat : 10.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 39
    MODIFICAT
   
HG415 din 01.07.15, MO166-176/03.07.15 art.467
    HG249 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.275


    În temeiul articolului 96 litera b) liniuța a doua din titlul III și punctului 3 al notelor din anexa nr. 1 la titlul IV ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, și al notei la capitolul 22 al Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 231-237, art. 529), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere în redacţia HG415 din 01.07.15, MO166-176/03.07.15 art.467]
    1. Se stabileşte cuantumul de alcool etilic nedenaturat de la poziţia poziţiile tarifare 2207 10000 şi 220890, destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2015, în volum de 54987,800 decalitri.
    [Pct.1 modificat prin HG249 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.275]
    2. Se aprobă Lista utilizatorilor şi cuantumurile de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină şi producerii farmaceutice pentru anul 2015, repartizate acestora, conform anexei.

    PRIM-MINISTRU                                                         Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                           Mircea Buga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                   Ion Sulă

    Nr. 18. Chişinău, 4 martie 2015.


    anexa
    [Anexa modificată prin
HG415 din 01.07.15, MO166-176/03.07.15 art.467]
    [Anexa modificată prin HG249 din 12.05.15, MO115-123/15.05.15 art.275]