OMFC26/2015
ID intern unic:  357366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 26
din  04.03.2015
cu privire la  aprobarea completărilor la Planul general de conturi contabile,
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013
Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 459
    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi în scopul ajustării Planului general de conturi contabile la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare,
ORDON:
    Se aprobă completările la Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.119 din 6 august 2013, conform anexei.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 26. Chişinău, 4 martie 2015.


Anexă
la Ordinul ministrului finanţelor
nr. 26 din 4 martie 2015
COMPLETĂRILE
la Planul general de conuri contabile, aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr.119 din 6 august 2013
    Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.119 din 6 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237 art.1534) în vederea ajustării la necesităţile asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare, se completează după cum urmează:
    1. În Capitolul II „NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE”:
    1) grupa 25 „INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE” se completează cu următorul cont contabil de gradul I:
    „253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen””.
    2) grupa 41 „DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”;
    4141 „Depuneri de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”;
    4142 „Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut””.
    3) grupa 51 „DATORII FINANCIARE CURENTE” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”;
    5131 „Depuneri de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”;
    5132 „Dobînzi aferente depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”.
    4) grupa 61 „VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate”;
    6131 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen lung acordate”;
    6132 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate””.
    5) grupa 71 „CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE” se completează cu următoarele conturi contabile de gradul I şi II:
    „715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate”;
    7151 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la depunerile de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”;
    7152 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate la împrumuturile/creditele primite””.
    2. Capitolul III „CARACTERISTICA ŞI MODUL DE   APLICARE A CONTURILOR CONTABILE” se completează cu următoarele conturi:
„Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din
 împrumuturi neachitate la termen”

    Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este destinat generalizării informaţiei privind constituirea şi utilizarea provizionului de către asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare şi alte entităţi similare, pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen.
    Contul 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este un cont de pasiv (rectificativ). În creditul acestui cont se înregistrează constituirea/majorarea provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 251, 331, 714 etc.
    În debitul contului 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” se înregistrează utilizarea/anularea provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen în corespondenţă cu creditul conturilor: 141, 251, 331, 612 etc.
    Soldul contului 253 „Provizioane pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen” este creditor şi reprezintă suma provizionului pentru pierderi din împrumuturi neachitate la termen determinată de către asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare şi alte entităţi similare, în conformitate cu standardele de contabilitate.
Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii
 pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de
 economii şi împrumut”

    Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea sumelor datoriilor privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi dobînzilor aferente.
    Contul 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea sumelor depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi dobînzilor aferente în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 715 etc.
    În debitul contului 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” se înregistrează stingerea/diminuarea datoriilor aferente depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi dobînzilor aferente în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242, 513 etc.
    Soldul contului 414 „Datorii privind depunerile de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” reprezintă suma depunerilor de economii pe termen lung ale membrilor asociaţiei şi dobînzilor aferente determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.
Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii
 pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut”

    Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” este destinat generalizării informaţiei privind existenţa şi modificarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut.
    Contul 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” este un cont de pasiv. În creditul acestui cont se înregistrează apariţia/majorarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut în corespondenţă cu debitul conturilor: 241, 242, 414, 715 etc.
    În debitul contului 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” se înregistrează stingerea/diminuarea sumelor depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut în corespondenţă cu creditul conturilor: 241, 242 etc.
    Soldul contului 513 „Datorii privind depunerile de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut” reprezintă suma depunerilor de economii pe termen scurt ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut determinată în conformitate cu standardele de contabilitate.
Contul 613 „Venituri din dobînzile aferente
împrumuturilor acordate”

    Contul 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” este destinat generalizării informaţiei privind veniturile care apar din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare.
    În creditul contului 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” se înregistrează recunoaşterea veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare şi altor entităţi similare, pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul conturilor: 141, 251 etc.
    În debitul contului 613 „Venituri din dobînzile aferente împrumuturilor acordate” se înregistrează decontarea veniturilor din dobînzile aferente împrumuturilor acordate membrilor/debitorilor asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţilor de microfinanţare şi altor entităţi similare, la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul contului 351.
Contul 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate”
    Contul 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” este destinat generalizării informaţiei privind cheltuielile aferente dobînzilor calculate la sumele depunerilor de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi celor aferente împrumuturilor/creditelor primite de către asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare şi alte entităţi similare.
    În debitul contului 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor aferente dobînzilor calculate la depuneri de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi împrumuturi/credite primite de către asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare şi alte entităţi similare pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul conturilor: 511, 512, 513 etc.
    În creditul contului 715 „Cheltuieli aferente dobînzilor calculate” se înregistrează decontarea cheltuielilor aferente dobînzilor calculate la depuneri de economii ale membrilor asociaţiilor de economii şi împrumut şi creditele/împrumuturile primite de către asociaţiile de economii şi împrumut, organizaţiile de microfinanţare şi alte entităţi similare, la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.”