OMF28/2015
ID intern unic:  357367
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 28
din  06.03.2015
cu privire la  aprobarea Ghidului metodologic
de întocmire a situaţiilor financiare
Publicat : 13.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 59-66     art Nr : 460
    În temeiul art.11 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61) şi în scopul oferirii suportului metodologic entităţilor în procesul întocmirii situaţiilor financiare,
ORDON:
    Se aprobă Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare, conform anexei.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                      Anatol ARAPU

    Nr. 28. Chişinău, 6 martie 2015.

    anexa