DPO1476/2015
ID intern unic:  357515
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1476
din  13.03.2015
privind conferirea Ordinului „Ştefan cel Mare”
domnului Traian BĂSESCU
Publicat : 20.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 69-73     art Nr : 85
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la promovarea stabilităţii, securităţii şi democraţiei în regiune şi pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de formare a cadrelor din domeniile apărării, securităţii şi asigurării ordinii publice, domnului Traian BĂSESCU, ex-Preşedinte al României, Comandant Suprem al Forţelor Armate ale României, i se conferă Ordinul „Ştefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1476-VII. Chişinău, 13 martie 2015.