DPO1478/2015
ID intern unic:  357517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1478
din  16.03.2015
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 20.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 69-73     art Nr : 86
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    BANARI Alexandru           ROTARI Serghei
    CHETRUŞ Vasile               SOFIANU Feodosii
    CHIRICIUC Iurie               VOZIAN Ion;
Medalia „Meritul Militar” următorilor:
    BADEL Iurie                       MIŢCUL Andrei
    BRAŞOVEAN Valeriu        MOROZ Oleg
    BUZGAN Dionisie               PUNGA Alexei
    FĂURAŞ Stanislav              TOMA Oleg;
    MELNIC Valentin
Medalia „Pentru Vitejie” următorilor:
    BANDALAC Iurie
    GORGOS Mihail
    PANŢA Ştefan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1478-VII. Chişinău, 16 martie 2015.