DPO1479/2015
ID intern unic:  357518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1479
din  16.03.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihai DÎRŢU
Publicat : 20.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 69-73     art Nr : 87
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în domeniul industriei, merite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi activitate intensă pe tărîm social, domnului Mihai DÎRŢU, director al Societăţii pe Acţiuni „Oldcom”, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1479-VII. Chişinău, 16 martie 2015.