DPO1482/2015
ID intern unic:  357740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
DECRET Nr. 1482
din  16.03.2015
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenţei Sale doamnei  Dalia  GRYBAUSKAITĖ
Publicat : 27.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 98
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenţei Sale doamnei Dalia  GRYBAUSKAITĖ, Preşedinte al Republicii Lituania, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea relaţiilor moldo-lituaniene şi pentru susţinerea constantă a eforturilor de integrare europeană ale Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII  MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1482-VII. Chişinău, 16 martie 2015.