DPO1486/2015
ID intern unic:  357743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1486
din  22.03.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion TIGHINEANU
Publicat : 27.03.2015 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 100
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifico-investigaţională prodigioasă, contribuţie la implementarea realizărilor ştiinţei în economia naţională şi merite în pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, domnului Ion TIGHINEANU, prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1486-VII. Chişinău, 22 martie 2015.