LPO35/2015
ID intern unic:  357845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  19.03.2015
pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre
Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru
Dezvoltare în vederea realizării Proiectului
„Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 105
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova”, în mărime de 20 de milioane de drepturi speciale de tragere, semnat la Chişinău la 11 iulie 2014.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare despre ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 35. Chişinău, 19 martie 2015.    acord de finanțare