DPO1494/2015
ID intern unic:  357853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1494
din  30.03.2015
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Andrzej HALICKI
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 113
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-poloneze şi pentru asistenţa acordată în activizarea procesului de democratizare a societăţii, domnului Andrzej HALICKI, copreşedinte şi cofondator al Adunării Parlamentare a Republicii Polone şi a Republicii Moldova, i se conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1494-VII. Chişinău, 30 martie 2015.