DPO1496/2015
ID intern unic:  357855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1496
din  30.03.2015
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Centrului Republican de Diagnosticare Medicală
Publicat : 03.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 78-83     art Nr : 116
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la implementarea metodelor avansate de diagnostic şi tratament şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Andrei TESTEMIŢANU         - director general;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Constantin AVASILOAE        - şef de direcţie;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Anatolie CREŢU                      - şef de secţie
    domnului
    Dorin JOSANU                       - şef de secţie;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Ion GHEŢIU                            - medic
    domnului
    Vitalie VERBENIUC               - şef de direcţie;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Eugeniu ŢURCANU                - director medical.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1496-VII. Chişinău, 30 martie 2015.