DPO1501/2015
ID intern unic:  357939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1501
din  02.04.2015
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei”
clasa I domnului Boris LAZA
Publicat : 07.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 84     art Nr : 123
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii u privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, domnului Boris LAZA, colonel de poliţie în rezervă, ex-comisar al Comisariatului Raional de Poliţie Floreşti, i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1501-VII. Chişinău, 2 aprilie 2015.