HGO143/2015
ID intern unic:  358007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 143
din  06.04.2015
cu privire la înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova
în Japonia
Publicat : 10.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 89-92     art Nr : 167
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, cu sediul la Tokyo, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                             Natalia Gherman
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 143. Chişinău, 6 aprilie 2015.