DPO1511/2015
ID intern unic:  358052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1511
din  09.04.2015
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vasile ZETIA
Publicat : 14.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 93     art Nr : 140
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea sistemului infrastructurii calităţii, aplicarea eficientă a legislaţiei privind certificarea produselor şi activitate organizatorică intensă, domnului Vasile ZETIA, vicepreşedinte al Asociaţiei Patronale în Domeniul Conformităţii Produselor din Republica Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1511-VII. Chişinău, 9 aprilie 2015.