DPO1517/2015
ID intern unic:  358071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1517
din  14.04.2015
privind iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi
Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare
în vederea realizării
Proiectului „Managementul dezastrelor
şi riscurilor climatice
în Moldova” (Credit nr.4794-MD)
Publicat : 17.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 94-97     art Nr : 148
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 şi art. 8 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.4794-MD).
    Art.2. - Se desemnează şi se împuterniceşte delegaţia oficială pentru negocierea proiectului Acordului de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Managementul dezastrelor şi riscurilor climatice în Moldova” (Credit nr.4794-MD), în următoarea componenţă:
Conducătorul delegaţiei
    CHIRICĂ Lazăr            -   viceministru al mediului
Membrii delegaţiei:
    GUMENE Ion               -    şef al Direcţiei coordonarea politicilor
                                               şi planificare strategică, Direcţia generală
                                               coordonarea politicilor, a asistenţei externe
                                               şi reforma administraţiei publice centrale,
                                               Cancelaria de Stat
    MATVEEVA Elena       -    şef al Direcţiei generale datorii publice,
                                               Ministerul Finanţelor
    PUŢUNTICĂ Anatolie   -   director al Serviciului Hidrometeorologic
                                                de Stat
    HARABAGIU Mihail      -    şef al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor
                                                Excepţionale
    PLEŞCA Valentin           -    director al Instituţiei Publice  „EMP management
                                                 Durabil POP”, manager de proiect.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1517-VII. Chişinău, 14 aprilie 2015.