HPO63/2015
ID intern unic:  358117
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 63
din  09.04.2015
privind eliberarea unui judecător al Curţii Supreme de Justiţie
din funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie preşedinte
al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 157     Data intrarii in vigoare : 09.04.2015
    În temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Doamna Svetlana FILINCOVA se eliberează, la cerere, din funcţia de vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie preşedinte al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 63. Chişinău, 9 aprilie 2015.