DPC1521/2015
ID intern unic:  358119
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1521
din  14.04.2015
pentru modificarea articolului 1 din Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 219-VII
din 6 august 2012
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 159
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Articolul 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.219-VII din 6 august 2012 privind Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „Art.1.- Se constituie Consiliul naţional pentru reforma organelor de ocrotire a normelor de drept în următoarea componenţă:
Preşedinte
    TIMOFTI Nicolae    -    Preşedinte al Republicii Moldova
Vicepreşedinţi:
    VITIUC Vladimir      -    vicepreşedinte al Parlamentului
    GROSU Vladimir      -    ministru al justiţiei
    PĂDURARU Ion      -    secretar general al Aparatului Preşedintelui
                                           Republicii Moldova
Secretar
    ŢÎMBALIUC
    Valentin                    -    consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                          în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale,
                                          reprezentant al Preşedintelui în relaţiile cu
                                          Parlamentul şi Guvernul
Membri:
    AMIHALACHIOAIE
    Gheorghe                  -    preşedinte al Uniunii Avocaţilor din  Republica
                                          Moldova
    APOLSCHII Raisa   -    preşedinte al Comisiei juridice, numiri şi imunităţi
                                          a Parlamentului
    ARAPU Anatol         -    ministru al finanţelor
    BALAN Mihai          -    director al Serviciului de Informaţii şi  Securitate
                                           al Republicii  Moldova
    BALAN Oleg           -    ministru al afacerilor interne
    BARBAROŞIE
    Arcadie                    -    director executiv al Instituţiei Private „Institutul
                                          de Politici Publice”
    BARBĂNEAGRĂ
    Alexei                       -    consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în
                                          domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar
                                          al Consiliului Suprem de Securitate
    BOŢAN   Igor         -     director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
                                          pentru Democraţie Participativă –ADEPT”
    COTOROBAI
    Mihail                       -    Avocat al Poporului
    DRUŢĂ Ion             -    preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica
                                          Moldova
    GAMURARI
    Vitalie                      -    conferenţiar universitar, decan al Facultăţii de Drept
                                         a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova
    GRIBINCEA
    Vladislav                  -    preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Centrul de
                                         Resurse Juridice”
    GUCEAC Ion         -    vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
    GURIN Corneliu     -    Procuror General
    GUŢU Zinaida         -    membru al Consiliului de Administrare al Asociaţiei
                                         Obşteşti „Parteneriatul pentru Justiţie şi Supremaţia
                                         Legii”
    MICU  Victor          -    preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
    MUNTEANU
    Victor                      -   director al Programului de Drept al Fundaţiei
                                        „Soros-Moldova”
    POALELUNGI
    Mihail                      -    preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
    POSTOICO Maria  -    membru al Comisiei drepturile omului şi relaţii
                                         interetnice a Parlamentului
    PUŞCAŞ Victor      -    conferenţiar universitar la Universitatea de Stat
                                         din Moldova
    ROŞCA Nicolae      -    conferenţiar universitar, şef al catedrei de drept
                                         al antreprenoriatului a Facultăţii de Drept a
                                         Universităţii de Stat din Moldova
    ROŞIORU Mircea  -    preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor
    SCOBIOALĂ
    Diana                       -    director executiv al Institutului Naţional al Justiţiei
    SEDLEŢCHI Iurie    -    profesor universitar, rector al Universităţii de
                                          Studii Europene din Moldova
    TĂNASE
    Alexandru                 -    preşedinte al Curţii Constituţionale
    UNTILA
    Veaceslav                 -   preşedinte al Comisiei securitate naţională,
                                         apărare şi ordine publică a Parlamentului
    URSACHE Petru     -   vicepreşedinte al Curţii Supreme de Justiţie,
                                         preşedinte al Colegiului penal al Curţii Supreme
                                         de Justiţie
    ZAHARIA Victor    -    preşedinte al Consiliului naţional pentru asistenţă
                                         juridică garantată de stat”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1521-VII.  Chişinău, 14 aprilie 2015.