DPO1525/2015
ID intern unic:  358122
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1525
din  16.04.2015
privind numirea domnului Dmitrii FUJENCO
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Cahul
Publicat : 24.04.2015 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 162
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Dmitrii FUJENCO se numeşte, pe un termen de patru  ani, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Cahul.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1525-VII. Chişinău, 16 aprilie 2015.