DPO1538/2015
ID intern unic:  358217
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1538
din  24.04.2015
privind numirea doamnei Svetlana BALMUŞ
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 194
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) şi alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Svetlana BALMUŞ se numeşte în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1538-VII. Chişinău, 24 aprilie 2015.