DPO1539/2015
ID intern unic:  358218
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1539
din  24.04.2015
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 195
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Eleonora BADAN-MELNIC şi doamna Natalia MĂMĂLIGĂ se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1539-VII. Chişinău,  24 aprilie  2015.