DPO1540/2015
ID intern unic:  358219
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1540
din  24.04.2015
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 196
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Grigorii CAZACU, Vitalii CIUMAC şi Corneliu GUZUN se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1540-VII. Chişinău, 24 aprilie  2015.