DPO1542/2015
ID intern unic:  358221
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1542
din  24.04.2015
privind numirea doamnei Natalia COSTAŞ
în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 198
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Natalia COSTAŞ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1542-VII. Chişinău,  24 aprilie  2015.