HGC200/2015
ID intern unic:  358228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 200
din  23.04.2015
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 226
    În scopul eficientizării mecanismului de marcare a producţiei alcoolice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr.1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.199-202, art.1564), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) pe tot parcursul textului, sintagma „Timbru de acciz. Marcă comercială de stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Timbru de acciz”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) la punctul 1 din hotărîre, ultimul alineat se exclude;
    3) la anexa nr.1, punctul 34 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:
    „d) la casarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, pe care sînt aplicate timbre de acciz, prin dezlipirea acestora”;
    4) anexa nr.2 se abrogă.

    PRIM-MINISTRU                                          Chiril GABURICI

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                          Anatol Arapu
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                    Ion Sulă

    Nr. 200. Chişinău, 23 aprilie 2015.