HGC219/2015
ID intern unic:  358232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 219
din  29.04.2015
cu privire la modificarea punctului 1 din
Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 230
    În conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.35, art. 219), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „1. Începînd cu 1 mai 2015, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în continuare – unităţi), se stabileşte în mărime de 11,25 lei pe oră, sau 1900 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună”.

    PRIM-MINISTRU                                          Chiril GABURICI
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                         Stephane Christophe Bride
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                              Ruxanda  Glavan

    Nr. 219. Chişinău, 29 aprilie 2015.