OMFM58/2015
ID intern unic:  358240
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 58
din  28.04.2015
O R D I N
Publicat : 01.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 105-109     art Nr : 694
    MODIFICAT
    OMF27 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.145


 
    În conformitate cu prevederile art.11 alin.(2) lit.a) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 şi întru executarea prevederilor art.1251 alin.(4) din Codului fiscal, în scopul eficientizării administrării fiscale la capitolul accize,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Declaraţiei “TBDSA 15 ” (Ţigări, Băuturi Alcoolice Diferenţa Stoc Accize), conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. Se aprobă Instrucţiunea “Cu privire la modul de completare a formularului Declaraţiei TBDSA15 privind suma accizelor calculate la stocul de mărfuri supuse accizelor, atribuite la poziţiile tarifare menţionate la articolul 1251 din Codul fiscal”, conform anexei nr.2 la prezentul ordin.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Finanţelor nr.173 din 17 decembrie 2014 «Cu privire la aprobarea formularului declaraţiei «TDSA14» (Ţigări Diferenţa Stoc Accize) şi a Instrucţiunii privind modul de completare a acesteia».
    4. Direcţia documentare şi arhivare să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                       Anatol ARAPU

    Nr. 58. Chişinău, 28 aprilie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF27 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.145]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF27 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.145]