HBN120/2015
ID intern unic:  358318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 120
din  30.04.2015
cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale
a Moldovei la creditele pe termen lung
Publicat : 08.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 735     Data intrarii in vigoare : 30.04.2015
    În temeiul art.26 lit.a) din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.14 din 25 ianuarie 2001 privind modul de stabilire a ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.11-13, art.44) şi luînd în consideraţie evoluţia indicatorului inflaţiei, Consiliul de аdministraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 5.0 la sută anual.
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI                        Dorin DRĂGUŢANU


    Nr. 120. Chişinău, 30 aprilie 2015.