DPO1560/2015
ID intern unic:  358405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1560
din  07.05.2015
privind numirea doamnei Viorica SEVERIN
în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 223
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Viorica SEVERIN se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1560-VII. Chişinău, 7 mai 2015.