DPO1561/2015
ID intern unic:  358406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1561
din  07.05.2015
privind numirea domnului Ion DADU
în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 224
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Ion DADU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 1561-VII. Chişinău, 7 mai 2015.