OME87/2015
ID intern unic:  358432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 87
din  04.05.2015
cu privire la aprobarea standardelor ocupaţionale
„12903 Electrogazosudor-montator” şi „12989 Electromontor
 la repararea şi întreţinerea utilajului electric”
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 736
    În temeiul prevederilor art. 12 lit. g) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate, precum şi pct. 20, subpct. 3) din Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti”,
ORDON:
    1. Se aprobă standardele ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti:
    „12903 Electrogazosudor-montator”, conform anexei nr. 1;
    „12989 Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajului electric”, conform anexei nr. 2.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    VICEMINISTRUL ECONOMIEI                      Tudor COPACI

    Nr. 87. Chişinău, 4 mai 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2