OMCC79/2015
ID intern unic:  358447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL CULTURII
ORDIN Nr. 79
din  05.05.2015
cu privire la aprobarea unor acte normative
în domeniul activităţii editoriale
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 750     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    În temeiul Hotărîrii Colegiului Ministerului Culturii nr. 1 din 30 decembrie 2014 , în scopul completării cadrului organizatoric şi juridic existent în domeniul  activităţii editoriale (Legea cu privire la activitatea editorială nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000, Legea  pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Centrului Internaţional de Înregistrare a Publicaţiilor Seriale nr. 349-XV din 21octombrie 2004) ,
ORDON:
    1. Se aprobă actele normative în domeniul activităţii editoriale conform anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    1) Regulamentul de funcţionare a Depozitului legal în Republica Moldova  (anexa nr. 1).
    2) Regulamentul de funcţionare a Sistemului ISBN în Republica Moldova  (anexa nr. 2).
    3) Regulamentul  de funcţionare a Sistemului ISSN în Republica Moldova (anexa nr. 3).
    2. Se abrogă Ordinul Ministerului Culturii nr.44 din 7 martie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Sistemului ISBN în Republica Moldova.
    3. Controlul executării prezentului ordin se atribuie domnului Igor Şarov, viceministru.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL CULTURII                            Monica BABUC

    Nr. 79. Chişinău, 5 mai 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3