OIFPSC305/2015
ID intern unic:  358517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 305
din  21.04.2015
cu privire la modificarea anexei nr.9 la Ordinul IFPS
nr.16 din 14.01.2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii
şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii
nominalizaţi în art.92 şi art.22611 din Codul fiscal”
Publicat : 15.05.2015 în Monitorul Oficial Nr. 115-123     art Nr : 802     Data intrarii in vigoare : 15.05.2015
    Întru executarea prevederilor art. 22611 alin. (3) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul art. 133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică anexa nr.9 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.16 din 14 ianuarie 2013 „Cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenelor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art.22611 din Codul fiscal (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova 2013, nr. 15-17, art. 47), conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia impozitarea persoanelor fizice cu venituri mari va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea scrisorii informative privind modificarea structurii informaţiei solicitate în conformitate cu art.22611 alin. (5) lit.f) din Codul fiscal, pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, pentru subiecţii nominalizaţi în art. 22611 alin. (2) pct. 9) din Codul fiscal, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, din data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    3. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare va aduce prezentul ordin la cunoştinţa subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Ion PRISĂCARU

    Nr. 305. Chişinău, 21 aprilie 2015.


    anexa